Rydzyk ma kłopoty. Przejął pieniądze na pomoc pokrzywdzonym

Ciekawe informacje wyciekły do internetu. Fundacje Lux Veritatis, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Ochotnicza Straż Pożarna i CBA to tylko niektóre z organizacji, które otrzymały wsparcie ze środków Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym. Warto zaznaczyć, że prezesem fundacji Lux Veritatis i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jest nie kto inny jak Tadeusz Rydzyk.

Sytuację rozpowszechnił Adam Bodnar. Zgodnie ze zmienionymi w 2017 roku zasadami funkcjonowania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwiększona została ilość celów, na które przeznaczone mogą zostać pieniądze. Pomimo to Bednar ma wątpliwości czy fundacje Rydzyka zasługiwały na to, bowiem pieniądze z funduszu ukierunkowane są na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.

Środki pieniężne mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie robót budowlanych, zakup urządzeń i wyposażenia, zakup wartości niematerialnych i prawnych czy zakup środków transportu. Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się wyjaśnień od Ministra Sprawiedliwości. Chce, aby wskazał on, która z działalności o. Rydzyka pozwoliła na to, aby otrzymał on pieniądze z funduszu państwa. Domaga się otrzymania wykazu podmiotów, które były beneficjentami ubiegłorocznego Funduszu, a dodatkowo prosi o przedstawienie wyników konkursów już rozstrzygniętych w 2018 r. wraz ze wskazaniem działalności wygrywających podmiotów, która uzasadnia przyznanie im środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Źródło: wiadomosci.gazeta.pl
Foto: facebook.com/ojciec.rydzyk.509