Wypowiedzenie “konwencji stambulskiej ” oficjalne. PiS składa formalny wniosek!

W polskich mediach głośno jest obecnie na temat wypowiedzenia przez reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości “konwencji stambulskiej”. Ma ona na celu m.in. ochronę i pomoc kobietom dotkniętym wszelkimi formami dyskryminacji czy przemocy. Jak zapowiadał od kilku dni PiS, partia planuje złożyć wniosek o jej wypowiedzenie, a informacje te podczas konferencji potwierdził dzisiaj Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro.

Przechodzimy od słów do czynów. Składamy w poniedziałek formalny wniosek do resortu rodziny o podjęcie prac formalnych nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej. Ten resort, którym przyszło mi kierować, uczyniły na przestrzeni ostatnich lat bardzo wiele, aby pokazać, że walka z przemocą wobec kobiet, z przemocą domową jest naszym priorytetem. […] Dokonaliśmy takich zmian w prawie, o których wielokrotnie mówili przedstawiciele Lewicy czy środowisk liberalnych, ale oni mówili, a myśmy to zrobili. Robiliśmy to w sposób wolny od ideologii. […] Polskie prawo jest wzorcem dla innych krajów, jeżeli chodzi o standard ochrony kobiet przed przemocą. Polskie prawo jest wzorcem dla innych krajów jeżeli chodzi o standard ochrony kobiet przed przemocą. Jeśli ktoś chce powiedzieć, że my występując z inicjatywą konwencji stambulskiej, chcemy działać na rzecz obniżenia standardu ochrony kobiet, to jest jedno pytanie: w jakim zakresie polskie prawo nie odpowiada i nie spełnia wymogów określonych w tej konwencji?” – mówił.

Mam dobrą informację, że polskie prawo jest wzorcowe w tym względzie i spełnia wszystkie wymagania, które są określone w konwencji w zakresie ochrony przed przemocą wobec kobiet. Popatrzmy na fakty, a nie na słowa, popatrzmy na czyny, a nie na propagandę. Fakty stoją za nami. To my doprowadziliśmy do takich zmian w polskim prawie, które wzniosły na najwyższy standard europejski i światowy normatywną ochronę kobiet przed przemocą. Dlaczego chcemy wypowiedzenia tej konwencji? Jest to związane z inną warstwą, która została trochę przebiegle wprowadzona do zapisów tej konwencji. Na pierwszy rzut oka skoncentrowanej na przeciwdziałaniu przemocy domowej. W tej konwencji znalazły się też zapisy o charakterze ideologicznym, których nie akceptujemy i uważamy za szkodliwe. Jednym z nich jest konstruowanie pojęcia tzw. płci kulturowej, w opozycji do płci biologicznej, czyli prowadzenie do wniosku, że biologia nie determinuje tego, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, tylko, że to jest kwestia wyboru społeczno-kulturowego, którego każdy może dokonywać” – dodał.

Czytaj dalej

Foto: facebook.com/ZiobroPL
Źródło: polsatnews.pl