Jest zawiadomienie do prokuratury na Elżbietę Witek! Marszałek Sejmu złamała prawo?!

Konfederacja złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Chodzi o odrzucenie przez nią poprawki “za życiem ludzkim”, która została przygotowana przez partię. Witek nie skierowała, nie poddała pod głosowanie wniosku mniejszości numer 42. To było złamanie prawa! mówi jeden z liderów ugrupowania, Grzegorz Braun. 

Pani Elżbieta Barbara Witek w trakcie tego ostatniego posiedzenia popełniła szereg przestępstw. Najbardziej spektakularne było przestępstwo z art. 231 kodeksu karnego, nadużycie uprawnień, niedopełnienie obowiązków. Przestępstwo polegające na nie poddaniu pod głosowanie w wysokiej izbie wniosku mniejszości numer 42. Pani marszałek sama głośno reklamowała swój akt przestępczy, złamanie prawa, ponieważ mówiła o tym, że nie kieruje tego wniosku pod głosowanie ze względu na przez siebie arbitralnie ocenione jego walory merytoryczne. Zwróćcie Państwo uwagę, nie ma w Rzeczpospolitej Polskiej, póki, co takiego prawa, które by upoważniało marszałka Sejmu do wstrzymywania biegu wniosków poselskich na podstawie arbitralnie przyjętych kryteriów oceny merytorycznej – dodał polityk.

Czytaj dalej


Źródło: nczas.com, wiadomosci.dziennik.pl
Foto: Flickr.com Piotr Drabik