“PiS przejął w całości państwo i ogłasza, że…”. Na Nowogrodzkiej zawrze po wpisie Mazguły!

PiS przejął w całości państwo i ogłasza, że jest Polską. Tymczasem, z naruszeniem logiki i rozumu wyznaczył swoich przedstawicieli na wszystkie możliwe i te, które wydawały się niemożliwe do przejęcia stanowiska państwowe i brutalnie narzuca swoją wolę. Robi to brutalnie i narzuca styl życia, sposób myślenia i postępowania zgodnie ze swoim wyobrażeniem, nie zostawiając obywatelom wolności obywatelskich zawarowanych w Konstytucji RP” – rozpoczął pułkownik Adam Mazguła, który za pomocą wpisu na swoim profilu na Facebook’u wbił szpilę obecnej władzy. Odnosi się on do ostatnich kontrowersji, m.in. przejęcia Idea Banku czy pomysłu wprowadzenia ustawy, która zabroni odmowy mandatu.

PiS chce swoje opresje czynić nie tylko bezkarnymi, ale i błyskawicznymi w wykonaniu. Tak wprowadzone rozporządzeniami ministrów zmiany w Konstytucji RP doczekały się rygorów represji. Dotyczy to wolności obywatelskich, prawa do pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do zgromadzeń i protestów, wolności od wiary i religii, dostępu do prawdziwych informacji, ale nawet tak oczywistych spraw, jak bezkarność i nadużywanie władzy, szkalowanie obywateli… Teraz jeszcze mamy udowadniać, że jesteśmy grzeczni i posłuszni PiS-władzy. W tej sytuacji jesteśmy krajem okupowanym, bez dostępu do prawa i sprawiedliwości” – kontynuuje.

Jeśli dzisiaj korzystamy z jakichś wolności, to tylko w wyniku nieposłuszeństwa sędziów, prokuratorów, nauczycieli, naukowców, żołnierzy i niektórych samorządów oraz wpływów międzynarodowych.
Pandemia w Polsce się też nie skończy, bo jest ona na rękę tej opresyjnej władzy. Oni nas nie zaszczepią, nie wyzwolą od ograniczeń i nie oddadzą zabieranych wolności. To nie jest w ich interesie.
Dlatego w państwie, w którym reżim zabiera nam prawo do swobodnego życia, jest naszym wrogiem. Naszym obowiązkiem jest niedopuszczenie do założenia sobie kajdan niewoli, zakładanych powoli i codziennie.
Tam, gdzie jest okupacja, tam musi być sprzeciw, nieposłuszeństwo i walka. To już nie prawo, ale obowiązek uświęcony milionami ofiar walczących o wolność Polaków.
Organizujmy się i uświadamiajmy
” – zakończył.

Czytaj dalej

Foto: facebook.com/amazgula, youtube/ArtiqbForever2
Źródło: Adam Mazguła