To dotyczy każdego rodzica i ucznia. Czarnek planuje wprowadzić wielką zmianę w szkołach!

Minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek udzielił wywiadu dla “Gazety Polskiej”. Zapowiedział on planowane zmiany w przepisach dotyczących nauki religii oraz etyki w szkołach. Dotychczas rodzice mieli do wyboru dla swoich pociech cztery opcje: nauka religii, nauka etyki, uczęszczanie na oba wspomniane zajęcia lub całkowite zwolnienie ucznia z uczęszczania na nie. Tę ostatnią opcję zlikwidować planuje rząd.

Będziemy chcieli zlikwidować to, co wiele lat temu zostało wprowadzone, czyli możliwość wyboru jednego z trzech wariantów: albo religia, albo etyka, albo nic. To “nic” stało się dość powszechne na przykład w dużych miastach. I właśnie to “nic” służy temu, by odbywały się zbiegowiska osób, które kompletnie bezrefleksyjnie podchodzą do życia. Nauka albo religii, albo etyki będzie obligatoryjna, by do młodzieży docierał jakikolwiek przekaz o systemie wartości” – mówił minister edukacji i nauki. Dopowiedział również, że napisany zostanie specjalny podręcznik, a nauczyciele etyki zostaną w prawidłowy sposób wykształceni.

Czarnek wypowiedział się również na temat zmian w ogólnej podstawie programowej. “Pierwszy zespół ekspertów, który pracuje nad korektą podstawy programowej, został powołany i rozpoczął pracę nad wykazem lektur. Dodatkowo trwają rozmowy z ekspertami dotyczące także innych obszarów podstawy programowej. Już teraz przewidywane jest m.in. wkomponowanie w podstawę obowiązkowych wizyt w muzeach, których stworzyliśmy w ostatnich latach bardzo wiele, a także w instytucjach kultury. Zmiany dotyczyć mogłyby też nowych elementów w podstawach programowych, jak wiedza o architekturze. Chodzi o to, aby dzieci wyrabiały w sobie estetykę przestrzeni, rozpoznawania piękna i brzydoty” – stwierdził.

Czytaj dalej

Foto: youtube/Ministerstwo Edukacji Narodowej
Źródło: polsatnews.pl