Barbara Nowak uderzyła w Tuska. Nie spodziewała się tak ostrej riposty!

Posted Under