Czarnek: „Wy, tam w Poznaniu chcecie seksualizować dzieci”. Riposta Hanny Lis odbije mu się czkawką!

Posted Under