Decyzja już zapadła. Park Śląski czeka ogromna wycinka drzew!

Posted Under