Duda poniżony jak nigdy dotąd. Zadrwiono z prezydenta w szokujący sposób!

Posted Under