Durczokowi puściły nerwy po słowach Morawieckiego o Kubicy. Ostro jak nigdy

Posted Under