Giertych nie zostawił żadnych wątpliwości. Składa pozew przeciwko Skarbowi Państwa!

Popularny mecenas Roman Giertych za pośrednictwem swojego Facebook’a opublikował komunikat, w którym informuje o złożeniu pozwu przeciwko Skarbowi Państwa, w imieniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A., dr. Leszka Czarneckiego. Chodzi o opublikowany wczoraj komunikat przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, który jak twierdzi Giertych, zawierał fałszywe informacje, co miało poskutkować spadkiem kursu akcji Getin Noble Bank oraz Getin Holding o odpowiednio 9.89% oraz 9.03%.

KOMUNIKAT
Uprzejmie informuję, że w imieniu dr Leszka Czarneckiego składamy (ja oraz mec. Jacek Dubois) pozew przeciwko Skarbowi Państwa (stacio fisci Prokuratura Generalna) za opublikowanie wczoraj komunikatu przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie zawierającego informacje fałszywe. W komunikacie Prokuratura Regionalna powtarzała, ocenione już jako nieuprawdopodobnione przez Sąd Okręgowy w Warszawie, zarzuty wobec szefa Rady Nadzorczej Getin Noble Bank. Nazywanie dr. Czarneckiego podejrzanym pomimo jasnej treści orzeczenia Sądu Okręgowego, że żadne zarzuty nie zostały postawione, jest skandalem. Informacje, że 3 grudnia 2021 roku miały być dokonane jakieś czynności też są fałszywe, gdyż o żadnych czynnościach (co jest obligatoryjne) nie zostali powiadomieni ani dr Czarnecki, ani jego pełnomocnicy. Prokuratura w powyższym komunikacie po raz kolejny skrytykowała Sąd Okręgowy za rzekome utrudnianie postępowania, co stanowi całkowite odwrócenie ról procesowych i próbę uzurpacji władzy prokuratury (czyli rządu) nad sądami
” – czytamy.

W wyniku przedmiotowego komunikatu spadł kurs akcji Getin Noble Bank oraz Getin Holding o odpowiednio 8.89% i 9.03% . Kurs zaczął spadać 2 minuty po komunikacie, a cały sektor w tym dniu notował zyski. W tej sytuacji szkoda powstała w osobistym majątku dr. L. Czarneckiego wyniosła 6 milionów 100 tysięcy złotych i ona będzie przedmiotem pozwu. Roszczenie podmiotów zależnych od dr Czarneckiego, które również w tym dniu poniosły stratę będą dochodzone w ramach innego postępowania.
Po zakończeniu postępowania będziemy wnioskować, aby Skarb Państwa wystąpił z regresem do osób odpowiedzialnych.
Jednocześnie nie wykluczamy w przyszłości złożenia zawiadomienia z art. 183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ze względu na podejrzenie dokonywania przez osoby formułujące komunikat manipulacji kursem polegającej na rozsiewaniu fałszywych informacji
” – zakończył.

Czytaj dalej

Foto: youtube/Onet News
Źródło: Roman Giertych – strona oficjalna