Giertych ujawnia przerażającą prawdę o ustawie PiS. Jego wpis rozwiewa wszelkie wątpliwości

Ustawa Prawa i Sprawiedliwości dyscyplinująca sędziów jest w ostatnich dniach tematem numer jeden polskich mediów. Ma ona wielu przeciwników, jej wersje, w żartobliwy sposób za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na Facebooku postanowił przedstawić Roman Giertych. Wpis mecenasa w krótkim czasie zyskał niemałą popularność na portalu społecznościowym.

Art. 1 Sądy sprawują wymiar sprawiedliwości w imieniu partii rządzącej.
Art. 2 Zadaniem wymiaru sprawiedliwości jest ochrona władzy przed obywatelami i karanie tych obywateli, którzy podważają władzę, a także rozstrzyganie innych sporów, o ile nie jest to sprzeczne z celem podstawowym.
Art. 3 Sędzia składa przysięgę na wierność partii rządzącej przed najbliższym pomnikiem smoleńskim.
Art. 4 Sędzia powinien mieć skończone prawo, chyba że ma kwalifikacje innego rodzaju, które umożliwiają mu sądzenie bez znajomości prawa.
Art. 5 Sędziów powołuje prezydent na wniosek wojewódzkiego oddziału partii rządzącej i sądzą oni po uważaniu. – pisze na wstępie.

Art. 6 Kwestionowanie, podważanie, krytykowanie i brak entuzjazmu dla sędziów powołanych przez Prezydenta jest zagrożone kara pozbawienia wolności do lat 15.
Art. 7 Karanie przez sąd osób związanych z partią rządzącą jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 25.
Art. 8 Przestępstwa popełniane przez członków partii rządzącej są ułaskawiane w momencie ich popełnienia.
Art. 9 Sędziów odwołuje Prezydent lub gminny szef partii rządzącej, jeżeli są nielojalni, zbyt niezależni lub bezczelni.
Art. 10 Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a jej wzorem są rozwiązania francusko-niemieckie.
Art. 11 Uchyla się wszystkie kodeksy i inne prawa sprzeczne z niniejszą ustawą. – zakończył.

Czytaj dalej


Źródło: Facebook.com Roman Giertych – strona oficjalna
Foto: facebook.com/Roman-Giertych-strona-oficjalna-215392231834473