W takich warunkach żyje niewidoma lekkoatletka. Grabowski krytycznie o sytuacji w kraju!

Posted Under