Gretkowska odpowiada abp. Jędraszewskiemu. Ta riposta wbiła go w fotel!

Posted Under