Kaczyńska o strajku nauczycieli. Internauci są dla niej bezlitośni!

Od poniedziałku, tj. 8 kwietnia 2019 roku, trwa zapowiadany od dłuższego czasu przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajk nauczycieli. Porozumienia wciąż brak, tymczasem Marta Kaczyńska za pośrednictwem swojego oficjalnego facebookowego profilu postanowiła odnieść się do sprawy. Internauci po tych słowach nie zostawili na niej suchej nitki. 

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu/szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek. Dyrektor przedszkola/szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki (1). Przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku (2).
Zapewnienie opieki (3) ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta. – czytamy na samym początku.

Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola/szkoły i do jego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
Organ prowadzący powinien monitorować sytuację i być przygotowany na podjęcie działań umożliwiających wywiązanie się z tych obowiązków – dodała prawniczka.

Źródło: facebook.com/marta.kaczynska.54
Foto: YouTube.com eOstroleka screen