Magdalena Adamowicz dołącza do protestu Ingi pod Sejmem. Te słowa chwytają za serce!

Posted Under