Najgłupszy pomysł PiS w historii! Nowe zapisy są już w ustawie

Ten pomysł partii rządzącej zaskoczy każdego. Jak nasi rodzice lub dziadkowie zapewne pamiętają, kiedyś do szkoły uczęszczało się również w soboty. W obecnych czasach chodzi się tylko 5 dni w tygodniu. Prawo i Sprawiedliwość po cichu wprowadziło nowe zapisy w ustawie. Fanpage „Ogólnopolskie Porozumienie Rad Rodziców” na facebooku ich obnażył.

„DRODZY RODZICE, NIE PLANUJCIE WEEKENDÓW WASZYM DZIECIOM, MEN ZROBI TO ZA WAS. Ministerstwo, na swoich stronach, publikuje 11 zmian w zapisach ustawy oświatowej. Jedna z nich, w na pozór niewinny sposób, może postawić na głowie życie rodzinne! Wydaje się, że jest to również pomysł Pani Minister, na przeładowaną podstawę programową. Zaproponowane przez resort zmiany dotyczyć mają udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół i podopiecznym przedszkoli, funkcjonowania samorządów uczniowskich czy precyzują brzmienie przepisu mówiącego o tym, że w zależności od warunków pracy szkoły zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być realizowane przez pięć lub sześć dni w tygodniu” – poinformowali.

„Tym samym przepis art. 111 pkt 14 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw otrzymał nowe brzmienie: „14) organizację tygodnia pracy szkoły, z uwzględnieniem kształcenia w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, w tym, przypadki, w których kształcenie w formie dziennej może odbywać się przez 6 dni w tygodniu”. Warto zwrócić uwagę, że ministerstwo używa magicznych zwrotów: „może odbywać się” lub „mogą być realizowane”. Niby nic, ale gdyby rodzice protestowali przeciwko 6-dniowemu tygodniowi nauki, ministerstwo oświadczy, że to decyzja szkoły. Moi drodzy, proszę was gorąco by tę informację udostępnić możliwe jak najszerszej grupie odbiorców, by znów nie okazało się, że pewne rozwiązania wprowadza się po ciuchu i stawia się, nas rodziców, przed faktem dokonanym” – dodali.


Foto: YouTube.com Sejm RP screen
Źródło: eska.pl, facebook.com/OPRRzarzad