Najgłupszy pomysł PiS w historii! Nowe zapisy są już w ustawie

Posted Under