Obłędny apel Krystyny Pawłowicz. Tymi słowami właśnie pogrążyła Prawo i Sprawiedliwość!

Posted Under