Państwo będzie konfiskować majątki bez wyroku sądu?! Resort Ziobry coraz bliżej wprowadzenia haniebnego przepisu

Ministerstwo Sprawiedliwości, którym kieruje Zbigniew Ziobro, jest coraz bliżej wprowadzenia przepisu o tzw. prewencyjnej konfiskacji majątku. Dzięki temu rozwiązaniu, które wzbudza jednak ogromne kontrowersje, państwo będzie mogło zająć majątek podejrzanego przedsiębiorcy bez orzeczenia sądu. Co więcej, to on sam będzie musiał udowodnić swoją niewinność. Aby projekt wszedł w życie, muszą poprzeć go posłowie.

Swojego niezadowolenia nie kryją przedsiębiorcy, którzy jednogłośnie twierdzą, że konfiskacja majątku bez wyroku sądu jest sprzeczna z Konstytucją. Ustawodawca chce przerzucić ciężar udowodnienia, że majątek pochodzi z legalnych źródeł na właściciela. Oznacza to de facto wprowadzenie domniemania winy! Państwo zajmie lub ostatecznie przejmie dobra, pochodzące z legalnych źródeł. To wszystko będzie możliwe w sytuacji, w której nie będzie toczyło się żadne postępowanie karne wobec właściciela majątku – pisze Rada Przedsiębiorczości w specjalnym oświadczeniu, które zostało wycelowane w partię rządzącą.

Podzielamy pogląd, że nie może być zgody na ukrywanie dóbr przez przestępców. Jednak przestępcą staje się osoba dopiero po prawomocnym wyroku skazującym. Do tego czasu uważa się podejrzanego za niewinnego. W kręgu zainteresowania wymiaru sprawiedliwości powinni być wyłącznie realni przestępcy lub osoby czerpiące benefity z działalności przestępczej innych osób, zaś narzędzia do walki z przestępczością powinny być proporcjonalne i minimalizować ryzyko nadużyć i pomyłek organów państwa. Tymczasem, uzasadniona jest obawa, iż nowe przepisy będą mogły być wykorzystane przeciwko przedsiębiorcom, którzy działali w dobrej wierze, jednak ktoś z ich otoczenia okazał się przestępcą – dodano.

Czytaj dalej

Źródło: polskatimes.pl, money.pl, Rada Przedsiębiorczości
Foto: YouTube.com TygodnikDoRzeczy screen