Piekielnie ostry wpis Senatora obiega sieć! „Człowiek chory na władzę i tchórz bojący się…”

Posted Under