Pielęgniarki odpowiedziały na niesmaczny żart Dudy. Zrównano prezydenta z ziemią!

Posted Under