Płażyński zarejestrował się jako bezrobotny. Teraz w kuriozalny sposób się tłumaczy!

Posted Under