Polityk uderzyła w Tuska na antenie TVP. Takiej riposty się nie spodziewała!

Posted Under