Przed budynkiem TVP w Lublinie narysowano kredą tęczę na chodniku. Ochrona wezwała policję

Posted Under