Terlecki odleciał! Twierdzi, że przez osiem lat był podsłuchiwany, ale nie ma na to żadnych dowodów

Posted Under