Terlecki wyśmiał Gersdorf, ale takiej odpowiedzi się nie spodziewał! „Intelektualne zero…”

Posted Under