TVP odmówiła nagrody laureatowi konkursu. Organizatorka zaorała telewizję! „To jest niedopuszczalne”

Posted Under