„Złożyliśmy wniosek do Hagi”. Giertych wymierzył cios, który pogrąży PiS!

Popularny mecenas Roman Giertych wraz z mecenasem Mikołajem Pietrzakiem oraz mecenasem Jackiem Dubois złożył wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze dotyczący „pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za masowe zatrzymywania ludzi z powodów politycznych i wykorzystywania procedur karnych do walki politycznej z przeciwnikami obecnego rządu”. Poinformował o tym na swoim Facebook’u, gdzie szerzej wypowiedział się o powodach tej decyzji. „Złożyliśmy wniosek do Hagi. Dzisiaj rano złożyliśmy podpisany przeze mnie, mec. Mikołaja Pietrzaka i mec. Jacka Dubois wniosek do prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze o pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za masowe zatrzymywania ludzi z powodów politycznych i wykorzystywanie procedur karnych do walki politycznej z przeciwnikami obecnego rządu” – rozpoczął.

Do wniosku (liczącego kilkaset stron) załączyliśmy opinię profesorów Jana Barcza, Przemysława Saganka i Artura Nowak-Fara potwierdzającą zasadność wszczęcia tej sprawy przed MTK. Naukowcy ci są specjalistami z zakresu prawa międzynarodowego o niekwestionowanym autorytecie naukowym i jednoznacznie uznali, że sprawa nadaje się do zbadania przez MTK.
Na połowę stycznia jesteśmy umówieni z prokuratorami MTK na spotkanie poświęcone dalszym uzupełnieniom wniosku. Będziemy ten wniosek uzupełniać o kolejne, zgłaszające się ofiary (np. farmaceutów zatrzymywanych w czasie kampanii wyborczej jako rzekomych sprawców niedoboru leków). Również w uzupełnieniu dodamy kwestię wykorzystywania programu PEGASUS do uzyskiwania informacji o przeciwnikach politycznych i do preparowania dowodów mających służyć zatrzymaniom. Używanie programu PEGASUS jest jednym z dowodów na to, że mieliśmy do czynienia z planowymi prześladowaniami przeciwników politycznych
” – czytamy.

Wniosek do Hagi obejmuje również przypadek mojego zatrzymania w roku 2020. Stąd badanie inwigilacji nielegalnym oprogramowaniem będzie stanowić oczywistą część tego postępowania.
Chciałbym serdecznie podziękować koleżankom i kolegom adwokatom, którzy pracowali nad tym wnioskiem. Ze względu na konieczność tempa prac wniosek złożyliśmy od razu w języku angielskim. Jestem dumny, że mogłem z wami przy tym wniosku współpracować. Bardzo serdecznie dziękuję aplikantom za pomoc w przygotowaniu wniosku. Również chciałem podziękować wszystkim organizacjom społecznym, które bardzo pomogły przygotować ten wniosek i odnaleźć osoby pokrzywdzone. Bez tej pomocy moglibyśmy nie dać rady.
Rozpoczęliśmy największy w historii Polski proces przed współczesną „Norymbergą” jak często jest nazywany MTK. To co się dzieje w Polsce zasługuje na osądzenie międzynarodowe, aby kara za te czyny była przestrogą dla rządzących na całym świecie, że wykorzystywanie narzędzi prawa karnego do zastraszania społeczeństwa i budowania dyktatury kończy się sprawiedliwą i surową karą. Oby zbrodniarze z obecnego rządu znaleźli się szybko na właściwym dla siebie miejscu, czyli na ławie oskarżonych Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze
” – zakończył mecenas.

Czytaj dalej

Foto: youtube/Roman Giertych – oficjalny. youtube/Fakty RMF FM
Źródło: Roman Giertych – strona oficjalna