Ksiądz zbeształ z ambony trenera, który poprowadził Żyłę do złota. Włos jeży się na głowie po usłyszeniu tych słów

Posted Under