Tak z Pawłowicz nie zakpił jeszcze nikt. Odbierający mowę wpis Krzysztofa Skiby to hit!

Posted Under