Artystka, którą „uśmiercono” w Opolu, nie ukrywa frustracji. „Sumując wszystko, odbieram to jako wielki skandal”

Posted Under