Czarne chmury nad Pawłowicz, sędzia TK się doigrała! Zajmie się nią sąd, poseł Trela złożył prywatny akt oskarżenia oraz wniosek o odebranie immunitetu sędziowskiego

Posted Under