„Jako stara baba potrafiła w miniówkach…” Ks. Woźnicki skandalicznie o zmarłej Tinie Turner!

Posted Under