Janina Ochojska miażdży prezydenta Dudę! „Nie jest Pan godzien wycierać im butów”

Posted Under