Kabaret zrobił z niego pośmiewisko. Jednym zdaniem został zrównany z ziemią!

Posted Under