Radomir Wit bezlitosny dla Kurskiego. Wyciągnął telefon na wizji i w sposób rozkładający na łopatki zaczął cytować jego wpis

Posted Under