Nie do wiary, co duchowny zażyczył sobie od wiernych na święta. „W pokoju księdza kobiety powinny powiesić firanki”

Posted Under