Sromotna klęska Zbigniewa Ziobry. Ta decyzja to dla niego potężny cios

Należąca do resortu ministra Zbigniewa Ziobry prezes elbląskiego sądu, Agnieszka Walkowiak, 9 listopada 2021 roku zawiesiła pierwotnie na miesiąc sędziego z 19-letnim stażem, Macieja Rutkiewicza z Sądu Rejonowego w Elblągu. Powodem zawieszenia było umorzenie sprawy przeciwko prokurator Barbarze K., nadzorującej śledztwo w sprawie Amber Gold. Uznał on bowiem, iż Izba Dyscyplinarna, która uchyliła prokurator immunitet w II instancji, nie jest legalnym sądem.

Powołał się on wówczas m.in. na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca 2021 roku, w którym podważył on legalność Izby Dyscyplinarnej i wydawanych przez nią decyzji oraz legalność nowej KRS i dawanych przez nią nominacji sędziom. W grudniu 2021 roku Izba Dyscyplinarna podjęła decyzję o zawieszeniu sędziego Rutkiewicza bezterminowo i ukaraniem go, obniżając mu wynagrodzenie o 40 procent, jako powód podając to, iż bezprawnie podważył status Izby Dyscyplinarnej i wcześniejszą decyzję Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu prokurator od Amber Gold.

Jak poinformowało OKO.press, sędzia Maciej Rutkiewicz 15 września 2022 roku został odwieszony przez nową Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Instytucja uznała, iż zlikwidowana już Izba Dyscyplinarna zawiesiła go bezpodstawnie oraz za „wydanie orzeczenia, w którym powołał się na wyroki ETPCz, TSUE, ale też orzecznictwo Sądu Najwyższego”, co od połowy lipca 2022 roku nie jest deliktem dyscyplinarnym. Przewodniczący tego składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej, sędzia Wiesław Kozielewicz, stwierdził, że „nawet komunistyczne władze PRL nie odsuwały sędziów od orzekania za niewygodne dla niej wyroki„. Sędziemu Maciejowi Rutkiewiczowi przywrócono tym samym całe wynagrodzenie oraz możliwość powrotu do pracy. Nikt nie ma wątpliwości, że decyzja ta to wielki cios dla Zbigniewa Ziobry. Kolejny jego człowiek zalicza bowiem porażkę.

Czytaj dalej

Foto: youtube/polsatnews.pl
Źródło: oko.press