TVP Info zostanie zlikwidowane? Zebrano wymaganą ilość podpisów pod obywatelskim projektem, teraz zajmie się nim Sejm!

Posted Under